Trzebnica - informacje


24.442
mieszkańców Trzebnic
11.797
mężczyzn
12.645
kobiet

4.086
w wieku przedprodukcyjnym

15.273
w wieku produkcyjnym

5.083
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

89
zawarto małżeństw

232
urodzeń

271
zgonów

-39
przyrost naturalny
miasto Trzebnica
dochody

136.274.512
wydatki

134.845.424
struktura wydatków Trzebnic

927.677
0,688%
Rolnictwo i łowiectwo

6.175.395
4,580%
Transport i łączność

12.834.495
9,518%
Administracja publiczna

33.723
0,025%
Turystyka

2.122.718
1,574%
Gospodarka mieszkaniowa

357.700
0,265%
Działalność usługowa

185.876
0,138%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

400
0,000%
Obrona narodowa

1.572.929
1,166%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.079.940
1,542%
Obsługa długu publicznego

12.648
0,009%
Różne rozliczenia

36.323.932
26,937%
Oświata i wychowanie

1.857.065
1,377%
Ochrona zdrowia

3.840.217
2,848%
Pomoc społeczna

549.619
0,408%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.206.370
0,895%
Edukacyjna opieka wychowawcza

14.201.223
10,531%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.017.047
4,462%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.414.669
4,015%
Kultura fizyczna i sport

39.131.776
29,020%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-28 20:53
REKLAMA
pogoda Trzebnica
2.8°C
wschód słońca: 07:30
zachód słońca: 16:39
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Trzebnicach

kiedy
2023-02-17 18:00
miejsce
Obornicki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-05 16:00
miejsce
Gminne Centrum Kultury i Sztuki,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-22 16:00
miejsce
Gminne Centrum Kultury i Sztuki,...
wstęp biletowany